+48 601056138

Aktualności

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinecie

 1. Rejestracja do Gabinetu powinna się odbyć z wyprzedzeniem i z założeniem bezpiecznego marginesu czasu umożliwiającego minimalizację kontaktu między pacjentami poprzez:
 2. a) kontakt telefoniczny 601056138 ( jak nie odbieram proszę o SMS)
 3. b) poprzez formularz na stronie internetowej dent4you.pl
 4. Podczas rozmowy telefonicznej zbieram podstawowy wywiad epidemiologiczny i zdrowotny który będzie potwierdzany przez pacjenta podpisem w trakcie wizyty.
 5. Pacjenci powinni przybywać na wizytę punktualnie bez osób towarzyszących ( wyjątek stanowią opiekunowie osób starszych, małoletnich niesamodzielnych i niepełnosprawnych).
 6. Pacjentowi zaleca się wcześniejszą higienizację jamy ustnej i zakazuje spożywania pokarmów i napojów na terenie całego Gabinetu.
 7. Pacjent dzwoni do drzwi i oczekuje przed gabinetem na zaproszenie. Nie wchodzi samodzielnie do poczekalni i gabinetu.
 • Po wejściu pacjent dezynfekuje ręce zdejmuje odzież wierzchnią, myje i dezynfekuje ręce a następnie zakłada środki ochrony osobistej dostarczone przez lekarza i jest poddawany procedurze bezdotykowego pomiaru temperatury ciała oraz wypełnia deklarację epidemiologiczną.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej lub wymagającej osoby towarzyszącej-zarówno pacjent jak i osoba towarzysząca przechodzą pełną ww. procedurę.
 • W przypadku braku pozytywnego wywiadu epidemiologicznego należy rozważyć odroczenie wizyty o 14 dni. Pacjenci pierwszorazowi wypełniają również kwestionariusz zdrowia i dokumenty RODO.
 1. W poczekalni może być tylko jeden pacjent.
 • Na terenie całego Gabinetu Pacjent powinien do niezbędnego minimum ograniczyć wszelkie poruszanie się i starać się unikać dotykania jego wyposażenia(klamek mebli ścian) .
 • Pacjent w samym gabinecie stomatologicznym ma zakaz dotykania czegokolwiek bez zgody lekarza oraz mówienia bez zaopatrzenia twarzy w maskę zakrywającą nos i usta.
 • Podczas wizyty pacjent ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń personelu. Wizyta rozpoczyna się od 30sec.płukania jamy ustnej preparatem dezynfekującym.
 1. Ze względu na specyfikę gabinetu stomatologicznego,każdy pacjent traktowany jest z taką ostrożnością jak potencjalny nosiciel dlatego w gabinecie obowiązują następujące zabezpieczenia:
 • wymiana odzieży personelu medycznego po każdej wykonanej procedurze leczniczej;
 • dezynfekcja pracowników Gabinetu po każdej wizycie ;
 • niemożność poruszania się po klinice osób spoza personelu bez nadzoru;
 • niedopuszczalność przebywania w Gabinecie jakichkolwiek osób poza personelem niezbędnym do zapewnienia pracy Gabinetu i pacjentami w trakcie oraz bezpośrednio przed i po wykonaniu procedury leczniczej;
 • dezynfekcja i oczyszczenie chemiczne i fizyczne oraz wietrzenie połączone z przerwą w pracy gabinetu po każdej wizycie pacjenta;
 • dezynfekcja gabinetu i reszty pomieszczeń wykonywana jest przy pomocy preparatów certyfikowanych na usuwanie zagrożenia bakteryjnego i wirusowego oraz grzybiczego ;
 • stosujemy preparaty: Skinnmam Soft Virusolve + Incides N lub Cavi Wipes husteczki Vellox spray lub Prosept
 1. Zalecana jest płatność za usługę kartą bankomatową lub przelewem BLIK na numer telefonu 601056138.
 2. Po zakończonej wizycie Pacjent opuszcza gabinet ubiera się i pozostawiając zużyte środki ochronne w stosownym koszu na odpady i opuszcza poczekalnie dezynfekując wcześniej ręce.
Powyższe procedury wprowadzone są w trosce o Państwa Bezpieczeństwo
Przepraszam za niedogodności dziękuje za zrozumienie
lek.dent Beata Morawska-Jankowska

Ankieta epidemiologiczna

Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem proszę o zaznaczenie odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.

IMIĘ I NAZWISKO :
PESEL :
ADRES :
NR TELEFONU :

1.Czy w ciągu ostatnich kilku dni wystąpiły u Pani/Pana następujące objawy ?
a) Gorączka: Tak / Nie
b) Kaszel: Tak / Nie0
c) Uczucie duszności : Tak / Nie
2.Czy w ostatnim czasie był/a Pan/i za granicą? Tak / Nie

3.Czy miał/a Pan/i kontakt z osobą, która w ostatnim czasie podróżowała za granicę ? Tak / Nie

4.Czy podróżował/a Pan/i na pokładzie zbiorowych środków transportu, gdzie miał miejsce kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia? Tak / Nie

5.Czy miał/a Pan/i kontakt z osobą ze stwierdzonym zakażeniem (potwierdzonym lub prawdopodobnym) lub osobą będącą w kwarantannie? Tak / Nie
a) Czy Pan/i zamieszkuje z osobą zakażoną? Tak / Nie
b) Czy Pan/i miał/a bezpośredni kontakt fizyczny osobą zakażoną np. przez podanie ręki? Tak / Nie
c) Czy Pan/i miał/a bezpośredni kontakt z wydzielinami osoby zakażonej bez środków ochrony osobistej np. narażenie na kaszel osoby chorej? Tak / Nie
d) Czy Pan/i przebywał /a w odległości do 2 metrów od osoby chorej przez dłuższy czas np. powyżej 15 minut? Tak / Nie)
e) Czy jest Pan/i osobą poddaną każdej innej ekspozycji nie wymienionej powyżej? Tak / Nie

6. Czy jest Pan/i czynnym zawodowo przedstawicielem zawodów medycznych mogących mieć kontakt z osobą zakażoną z objawami infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny? Tak / Nie
a) Czy miał/a Pan/i kontakt jako pracownik lub kontakt z personelem medycznym sprawujący opiekę nad chorym albo z osobą pracującą w laboratorium z próbkami pobranymi od osób zakażonych bez odpowiedniego zabezpieczenia? Tak / Nie
b) Czy wystąpiło u Pana/i uszkodzenie środków ochrony osobistej lub zaistniało ryzyko ich nieprawidłowego zastosowania bezpośrednio w kontakcie z osobą zakażoną? Tak / Nie

7.Czy pracował/a Pan/i lub przebywał/a jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej lub domu w którym przebywali zakażeni wirusem? Tak / Nie

8.Czy miał/a Pan/i w ostatnim czasie kontakt z osobami mającymi objawy przeziębienia, grypy, duszności lub innymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych bez stwierdzonej innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny? Tak / Nie

9.Czy została na Pana/Panią nałożona kwarantanna? Tak / Nie

10.Czy w dniu dzisiejszym Pan/i przyjmował/a leki p .bólowe ,p. zapalne p. gorączkowe lub kwas acetylosalicylowy? Tak / Nie

11.Temperatura ciała—wypełnia personel medyczny ……………………….

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z POWYŻSZĄ ANKIETĄ PRZEZ LEKARZA, DZISIEJSZA WIZYTA MOŻE ZOSTAĆ ODROCZONA Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO INNYCH PACJENTÓW ORAZ PERSONELU MEDYCZNEGO

 


Prośba i świadome wyrażenie zgody na zabieg

Zwracam się z prośbą o wykonanie zabiegu leczniczego w okresie epidemii i wyrażam świadomą zgodę na zabieg.

Wskazano mi stosowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i zabezpieczenia personelu medycznego stosowane w Gabinecie a to:

 • bezdotykowy pomiar temperatury oraz przeprowadzanie wywiadów lekarskich dotyczących zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19;

 • dezynfekcja pracowników Gabinetu po każdej wizycie ;

 • wymiana odzieży personelu medycznego po każdej wykonanej procedurze leczniczej;

 • niemożność poruszania się po klinice osób spoza personelu bez nadzoru;

 • niedopuszczalność przebywania w Gabinecie jakichkolwiek osób poza personelem niezbędnym do zapewnienia pracy Gabinetu i pacjentami w trakcie oraz bezpośrednio przed i po wykonaniu procedury leczniczej;

 • dezynfekcja i oczyszczenie chemiczne i fizyczne oraz wietrzenie połączone z przerwą w pracy każdego gabinetu po wizycie każdego pacjenta;

 • dezynfekcja gabinetu i innych pomieszczeń wykonywana jest przy pomocy preparatów certyfikowanych na usuwanie zagrożenia bakteryjnego i wirusowego oraz grzybiczego ;

 • stosujemy preparaty: Skinnmam Soft Virusolve + Incides N lub Cavi Wipes husteczki Vellox spray lub Prosept

Oświadczenie pacjenta/opiekuna dotyczące ryzyka zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową

Podczas przybywania w gabinecie stomatologicznym, pomimo zastosowania środków ochronnych i procedur dezynfekcyjnych może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową na każdym etapie wizyty. Pacjent (i/lub jego prawny opiekun) rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19 w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz zgon, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym rodzina pacjenta)

Oświadczam ,że miałem/am możliwość zadawania pytań i udzielono mi zrozumiałych odpowiedzi zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Oświadczam ,że jestem świadomy/a opisanego powyżej ryzyka podczas każdej wizyty. Świadomie decyduje się na skorzystanie z pomocy stomatologicznej.

 

Pytania/ nie było pytań – ze strony pacjenta

(wypełnić tak – ze wskazaniem pytań lub nie)

 
…………………………………. …………………………………………….
Data i podpis pacjenta Podpis przyjmującego oświadczeń

Google+

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies Więcej informacji

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Wykorzystujemy pliki cookies w celu: umożliwienia korzystania z Panelu Klienta, umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników, pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego, zapewnienia standardów bezpieczeństwa. Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics . Polityka ochrony prywatności YouTube. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij